Odszedł założyciel Fundacji Barka Tomasz Sadowski / The founder of Barka Foundation Tomasz Sadowski has passed away

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Tomasza Sadowskiego, naszego wspaniałego i charyzmatycznego Założyciela i Przewodniczącego Zarządu Fundacji Barka.
W żadnych słowach nie potrafimy opisać straty, jaką ponieśliśmy wraz z Jego odejściem, a jednocześnie wdzięczni jesteśmy za to niezwykłe dobro, jakie przyniosło jego życie tak wielu ludziom na całym świecie.

With great sadness we inform about the passing of the founder of Barka Foundation in Poland: Tomasz Sadowski. It is an enormous loss that words cannot describe. We are grateful for Tomasz’s life and legacy. His spirit and values continue to live on in our foundation and in the network of affiliate organizations. Tomasz Sadowski passed away on the 29.12.2019 at the age of 76.

Zaszufladkowano do kategorii News

Odszedł JANUSZ SMURA. Lider Barki.

Z wielkim smutkiem przyłączamy się do wspomnienia zmarłego wczoraj Janusza Smury. Janusz przyjeżdzał także do Holandii gdzie z wielkim zaangażowaniem pracował min. na ulicach Rotterdamu i Hagi. Niejednokrotnie widzieliśmy jak świadectwo życia Janusza, którym tak dojrzale i odważnie się dzielił pomogło wielu na nowo uwierzyć w siebie i podjąć trud odmiany losu. Janusz jeszcze niedawno przyjmował delegacje naszych pracowników w Polsce. Za to wszystko i wiele więcej dziękujemy Ci Januszu!

Zaszufladkowano do kategorii News

Szefowa Fundacji Barka w Holandii nagrodzona przez Prezydenta RP / De leidinggevende van Stichting Barka toegekend door de Poolse president / The head of Barka Foundation in the Netherlands awarded by Polish President.

M. Chwarścianek na prawo od prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami zespołu Barki / M. Chwarścianek rechts van de Poolse president Andrzej Duda met vertegenwoordigers van Stichting Barka / M. Chwarścianek at the right of Polish president Andrzej Duda with representatives of Barka Foundation.

On October 29th, the head of Barka Foundation in the Netherlands, Ms. Magdalena Chwarścianek, was awarded by the President of the Republic of Poland, Mr. Andrzej Duda, with the Gold Cross of Merit for her distinctive involvement in the Netherlands and Belgium for the benefit of Poland and its citizens.

29-go października szefowa Fundacji Barka w Holandii, pani Magdalena Chwarścianek została nagrodzona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi dla Państwa Polskiego i jego obywateli na terenie Holandii i Belgii.

Zaszufladkowano do kategorii News

Delegacja z gminy Starachowice / De delegatie uit de gemeente Starachowice

Inhoud in NederlandsVandaag kregen we bezoek van de delegatie uit de gemeente Starachowice onder leiding van Marek Materek de president van de stad Starachowice.Het doel van het bezoek was om ervaring uit te wisselen, onder meer op het gebied van sociale bijstand voor ingezetenen, integratie van vluchtelingen, ondersteuning voor senioren en jongeren, maar ook op het gebied van preventie en het tegengaan van uitsluiting en het bieden van steun voor sociaal ondernemerschap.Tijdens deze ontmoeting was ook Niene Oepkes van de gemeente Utrecht aanwezig. Treść po polsku

Dziś odwiedziła nas delegacja z gminy Starachowice na czele z Panem Markiem Materek prezydentem miasta Starachowice. Celem wizyty była wymiana dobrych praktyk między innymi w zakresie pomocy społecznej dla mieszkańców, integracji uchodźców, wsparciem dla seniorów oraz młodzieży, a także przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wsparciu przedsiębiorczości społecznej.

Delegacja spotkała się również z Niene Oepkes z gminy Utrecht, która była również obecna podczas tego spotkania.

Zaszufladkowano do kategorii News

Senator Mieczysław Golba i Włodzimierz Placewicz z Barki Canada odwiedzają nasze biuro

W poniedziałek 9 kwietnia nasze biuro odwiedził Pan Senator Mieczysław Golba wraz z przedstawicielem Barki Canada Włodzimierzem Placewiczem. Była to okazja to zaprezentowania historii powstania Barki Holenderkiej, metod pracy, a także naszej roli w Sieci Barka. Rozmawiano także na tematy dotyczące problemów społecznych dotykających Polaków w Holandii oraz rozwoju innych zagranicznych projektów Barki.

On Monday, April 9 senator Mieczysław Golba with Włodzimierz Placewicz from Barka Canada visited out office. It gave us an opportunity to present the history of Barka’s founding in the Netherlands, our working methods as well as our role in the Barka Network. Other mentioned topics include social problems affecting Poles in the Netherlands and the development of other Barka’s projects outside of Poland.

Zaszufladkowano do kategorii News