Delegacja z gminy Starachowice / De delegatie uit de gemeente Starachowice

Inhoud in NederlandsVandaag kregen we bezoek van de delegatie uit de gemeente Starachowice onder leiding van Marek Materek de president van de stad Starachowice.Het doel van het bezoek was om ervaring uit te wisselen, onder meer op het gebied van sociale bijstand voor ingezetenen, integratie van vluchtelingen, ondersteuning voor senioren en jongeren, maar ook op het gebied van preventie en het tegengaan van uitsluiting en het bieden van steun voor sociaal ondernemerschap.Tijdens deze ontmoeting was ook Niene Oepkes van de gemeente Utrecht aanwezig. Treść po polsku

Dziś odwiedziła nas delegacja z gminy Starachowice na czele z Panem Markiem Materek prezydentem miasta Starachowice. Celem wizyty była wymiana dobrych praktyk między innymi w zakresie pomocy społecznej dla mieszkańców, integracji uchodźców, wsparciem dla seniorów oraz młodzieży, a także przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wsparciu przedsiębiorczości społecznej.

Delegacja spotkała się również z Niene Oepkes z gminy Utrecht, która była również obecna podczas tego spotkania.

Zaszufladkowano do kategorii News

Senator Mieczysław Golba i Włodzimierz Placewicz z Barki Canada odwiedzają nasze biuro

W poniedziałek 9 kwietnia nasze biuro odwiedził Pan Senator Mieczysław Golba wraz z przedstawicielem Barki Canada Włodzimierzem Placewiczem. Była to okazja to zaprezentowania historii powstania Barki Holenderkiej, metod pracy, a także naszej roli w Sieci Barka. Rozmawiano także na tematy dotyczące problemów społecznych dotykających Polaków w Holandii oraz rozwoju innych zagranicznych projektów Barki.

On Monday, April 9 senator Mieczysław Golba with Włodzimierz Placewicz from Barka Canada visited out office. It gave us an opportunity to present the history of Barka’s founding in the Netherlands, our working methods as well as our role in the Barka Network. Other mentioned topics include social problems affecting Poles in the Netherlands and the development of other Barka’s projects outside of Poland.

Zaszufladkowano do kategorii News

Larisa Melinceanu z Fundacji Barka w programie o problemach socjalnych w Hadze / Larisa Melinceanu vertegenwoordigd Stichting Barka in een tv programma m.b.t. sociale problemen in Den Haag

 

Zaszufladkowano do kategorii News

Fundacja Barka pomoże polskim bezdomnym w Berlinie

Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

W sierpniu na ulice Berlina wyjdzie dwuosobowy zespół, który w ośrodkach pomocy dziennej, noclegowniach, jadłodajniach, aresztach śledczych i szpitalach będzie poszukiwał Polaków potrzebujących pomocy.

Czytaj więcej pod:

https://fakty.interia.pl/swiat/news-fundacja-barka-pomoze-polskim-bezdomnym-w-berlinie,nId,2600402

https://www.dw.com/pl/fundacja-barka-pomo%C5%BCe-polskim-bezdomnym-w-berlinie/a-44448599

https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-po-polsku/pomoc-bezdomnym-barka-100.html

Zaszufladkowano do kategorii News